«KamAZ K5» awtoulagynyň ähli bölekleri Russiýada öndüriler

04.02.2024

2023-nji ýylyň ahyrynda ýokary tehnologiýaly senagat önümleriniň ösüşi, önümçiligi we eksporty boýunça netijeli işleri durmuşa geçirýän «Ростех» döwlet korporasiýasynyň başlygy Sergeý Çemesow şu ýyl «KamAZ K5» awtoulagynyň 100% importyň ornuny tutjakdygyny aýtdy. Bu ulagyň kabinasyny goşmak bilen, dürli böleklerine we beýleki birliklerine degişlidir. «K5» üçin niýetlenen kabinalary möhürlemek üçin önümçiligiň lokalizasiýasynyň taslamasy «KamAZ» çarçuwa zawody tarapyndan durmuşa geçirilýär we şu ýyl önümçiligiň üsti täze nusgalar bilen ýetiriler.

Bulara demir rulonlaryň uzynlygyna kesilmegi we list önümleriniň kesilmegi üçin çyzyklar girýär — olaryň ikisi hem 2024-nji ýylyň ahyryna çenli işe giriziler. Robotlaşdyrylan kebşirleýiş işleri öndürijiligi ýokarlandyrmaga we onuň hilini kämilleşdirmäge mümkinçilik berer: ol eýýäm synaglary üpjün ediji tarapyň tejribesinden geçdi we ýakyn wagtda zawoda geler. Şeýle çäreler beýlekiler bilen birlikde, «Mersedes-Benz Actros MP4» kysymyndan miras galan kabinanyň çarçuwasyny 100% lokallaşdyrmaga mümkinçilik döreder.