Whois gözlegi

PÄHIM-PAÝHAS UMMANY MAGTYMGULY PYRAGY

com.tm, edu.tm, gov.tm, mil.tm, co.tm, net.tm zolagyndaky domenler

Domenlaryň hasaba alyş statistikasy

Peýdaly maglumatlar

01

Biz barada

Türkmen Domen tarapyndan ugrukdyrylan esasy işler, döreýiş taryhy, işleriň esasy ýagdaýy.

Giňişleýin

02

Resminamalar

Domen adyny hasaba almak üçin zerur bolan resminamalar

Giňişleýin

03

Statistika

HJ "Türkmen Domen" işleriniň statistikasy

Giňişleýin

04

Köp soralýan soraglar

Gollanmada soraglaryňyza jogap tapyp bilersiňiz

Giňişleýin

Täze Domenler

22.05.2024

heser.com.tm

22.05.2024

elyeter.com.tm

22.05.2024

deryaplastik.com.tm

21.05.2024

menzilmekan.com.tm

20.05.2024

sayla.com.tm

Soňky habarlar

Ähli täzelikler