Whois gözlegi

PÄHIM-PAÝHAS UMMANY MAGTYMGULY PYRAGY

com.tm, edu.tm, gov.tm, mil.tm, co.tm, net.tm zolagyndaky domenler

Domenlaryň hasaba alyş statistikasy

Peýdaly maglumatlar

01

Biz barada

Türkmen Domen tarapyndan ugrukdyrylan esasy işler, döreýiş taryhy, işleriň esasy ýagdaýy.

Giňişleýin

02

Resminamalar

Domen adyny hasaba almak üçin zerur bolan resminamalar

Giňişleýin

03

Statistika

HJ "Türkmen Domen" işleriniň statistikasy

Giňişleýin

04

Köp soralýan soraglar

Gollanmada soraglaryňyza jogap tapyp bilersiňiz

Giňişleýin

Täze Domenler

12.07.2024

buysanc.com.tm

12.07.2024

uluscable.com.tm

11.07.2024

nurlydunya.com.tm

11.07.2024

emin.com.tm

10.07.2024

durnukly.com.tm

10.07.2024

chaynek.com.tm

Soňky habarlar

Ähli täzelikler