Şahadatnama

Domen adyna eýeçiligiňizi resminama bilen tassyklaň

  • Şahadatnama — domen adynyň bellige alnandygyny tassyklaýar

  • Şahadatnamada şu maglumatlar bar: domen ady, domen adynyň reýestrde bellige alnan senesi, eýesi we bellige alyjy barada maglumat

  • Şahadatnamalary Türkmenistanyň çäginde eltip bermek hyzmaty arkaly sargyt edip ýa-da bellige alyjydan alyp bilersiňiz


tmdomain.com.tm sahypasynda resmileşdiriş işlerini ýerine ýetirip bilersiňiz