«Türkmenistan» awiakompaniýasy Jidda we Hoşimin şäherlerine awiapetekleriň onlaýn-satuwyny açdy

03.02.2024

«Türkmenistan» awiakompaniýasy turkmenistanairlines.tm resmi web saýtynda Jidda (Saud Arabystany) hem-de Hoşimin (Wýetnam) şäherlerine howa gatnawlarynyň awiapetekleriniň onlaýn-satuwyny ýola goýdy.

Aşgabat — Jidda ugrunyň awiapeteginiň bahasy — 4322,5 TMT, yzyna amala aşyrylýan gatnawyň (Jidda — Aşgabat) awiapeteginiň bahasy bolsa — 4383 TMT barabardyr. Bu howa gatnawlary 16-njy fewraldan başlap, hepdede 2 gezek tertibinde ýola goýlar.

Aşgabat — Hoşimin ugrunyň awiapeteginiň bahasy — 6002,5 TMT, yzyna amala aşyrylýan gatnawyň bahasy — 6047,5 TMT diýlip kesgitlenen. Bu ugurlar boýunça howa gatnawlary 5-nji martdan başlap, hepdede 2 gezek ýerine ýetiriler.

Şeýle-de «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň saýtynda ýakynda Abu-Dabi (BAE), Kuala-Lumpur (Malaýziýa) hem-de Milan (Italiýa) şäherlerine howa gatnawynyň petekleriniň onlaýn-satuwy elýeterli boldy.

Awiapetekleri «Altyn asyr» bank kartlaryndan töleg geçirmek arkaly satyn alyp bolýar.