Türkmenistanda onlaýn dükanlaryň sany üç ýüzden geçdi

26.02.2024

Türkmenistanda azyk, gündelik harytlar, egin-eşik, gurluşyk materiallary, mebel we beýleki önümleri satýan 300-den gowrak onlaýn dükan hasaba alyndy.

Elektron söwda platformalarynyň sanynyň köpelmegi onlaýn hyzmatlara islegiň ýokarlanmagy, internet tizliginiň ýokarlanmagy we “Türkmentelekom” we “Altyn Asyr” operatorlarynyň hyzmatlary üçin nyrhlaryň yzygiderli arzanlamagy bilen baglanyşykly. Bularyň hemmesi, 2021-2025-nji ýyllar üçin Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça döwlet maksatnamasynyň durmuşa geçirilmeginiň çäginde maksatly işler arkaly aňsatlaşdyrylýar.

Onlaýn dükanlaryň köpüsi, tutuş ýurt boýunça sarp edijileriň isleglerine çalt jogap berýän telekeçiler tarapyndan döredilýär. Şol bir wagtyň özünde, döwlet elektron söwda platformalary hem üstünlikli işleýär, mysal üçin, Türkmen poçta hyzmaty kompaniýasynyň bazar shop.post.tm.

9 müňe golaý ulanyjy shop.post.tm sahypasynda yzygiderli satyn alýar. Türkmenistandaky islendik dükan üçin önümlerini dükanyň penjiresindäki ýaly web sahypasynda görkezmäge mümkinçilik döredýär we şeýlelik bilen potensial müşderiler üçin görnükliligi ýokarlandyrýar.

Ösýän onlaýn bazar, Türkmenistandaky sarp edijilere öýden çykman has giň önümlere girmäge mümkinçilik berýär. Kärhanalar üçin elektron söwda önümleri satmak we müşderileri özüne çekýär.