ICANN73

07.02.2022

ICANN73 jemgyýetçilik forumy 2022-nji ýylyň 7-10-njy martynda geçirilmegi meýilleşdirilýär. Açyk konferensiýa 2022-nji ýylyň 5-10-njy martynda ABŞ-nyň Puerto Riko şäherinde geçirilmelidi. COVID-19 pandemiýasyny göz öňünde tutup, 2021-nji ýylyň 4-nji noýabrynda ICANN tarapyndan yglan edilişi ýaly ICANN73 onlaýn görnüşinde geçiriler. Bölümleriň hemmesi adaty iş wagty, San-Huan wagty Porto Rikoda (Atlantik Standard Time / UTC-4) işleýär. Onlaýn konferensiýa we oňa taýýarlyk hepdesi barada has giňişleýin maglumaty çäräniň web sahypasynda giňişleýin tanyşyp bilersiňiz.