Hytaý demir ýollarynyň wekiliýeti Türkmenistandaky deňiz portuna baryp gördi

19.04.2024

Baş direktor Çian Mingiň ýolbaşçylygyndaky "Hytaý demir ýollary" döwlet korporasiýasynyň wekiliýeti iş sapary bilen Türkmenbaşy halkara deňiz portuna baryp gördi.

Bu sapar ýurduň esasy ulag merkezlerinden biri bolan mümkinçilikler we ösüş bilen tanyşmaga gönükdirildi.

Myhmanlar portuň infrastrukturasy, tehniki enjamlary we geljegi uly ösüş ugurlary barada jikme-jik öwrendiler. Parom terminalyna, hyzmat edilýän ugurlara we parom hyzmatlaryny giňeltmek mümkinçiligine aýratyn üns berildi.

Türkmenbaşy portunyň wekilleri delegasiýa toplumyň ähli maddy-tehniki mümkinçiliklerini görkezdiler. Sapardan soň taraplar özara peýdaly hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirdiler. Hytaýly kärdeşler portuň amatly geografiki ýerleşişine, häzirki zaman infrastrukturasyna we mundan beýläk hem ösüş üçin möhüm mümkinçiliklerine ýokary baha berdiler.