Aşgabat şäheriniň gününe bagyşlanan sergi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda geçiriler

03.05.2024

Aşgabat şäheriniň gününe bagyşlanan baýramçylyk dabaralarynyň çäginde şu ýylyň 24-25-nji maýynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda “Ak şäherim Aşgabat” atly XXIII köpugurly halkara sergi geçiriler. Bu arada Türkmenistanyn Söwda-senagat edarasynyn resmi web sahypasynda habar berildi.

Sergide içerde öndürilen we möhüm ornuny tatyan gurlusyk materiallary, azyk önümleri, mebel we sarp edis harytlary görkeziler.