Gülşat Mämmedowa Arkadag şäheriniň häkimi wezipesine bellenildi

07.05.2024

Gülşat Sahyýewna Mämmedowa Arkadag şäheriniň häkimi wezipesine bellenildi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

G.Mämmedowa ozal Arkadag şäheriniň häkimliginiň Umumy bölüminiň müdiri wezipesini ýerine ýetirýärdi.

Şu gün — 6-njy maýda Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken degişli Permanyna laýyklykda, ol Arkadag şäheriniň häkimi wezipesine bellenildi.