Şypahanalar Türkmenistanyň syýahatçylyk mümkinçiliklerini giňeltdi

14.05.2024

Türkmenistan ilatyň saglygyny we dynç alşyny dikeltmek üçin ähli zerur şertleri döretdi. Häzirki zaman şypahana toplumlary, dispanserler we hassahanalar tutuş respublikada netijeli işleýär. Bu barada "CentralAsia.news" habar berdi.

Çeşmä görä, iň meşhur şypahanalarda Awaza, Arçman, Baýramaly we Mollagara saglyk şypahanalary bar. Bu ýerde dynç alýanlar maslahat beriş, anyklaýyş we fizioterapewtiki bölümlere, radiografiýa, ultrases, elektrokardiografiýa, akupunktur otaglaryna, kliniki barlaghanalara we basseýnlere girip bilerler. Keselhanalarda lukmançylygyň köp ugurlarynda we hünärmenlerinde tejribeli lukmanlar işleýär.

Şypahanalarda dem alyş, myşsa, nerw, endokrin, ýürek-damar we iýmit siňdiriş ulgamlarynyň işi üstünlikli dikeldilýär. Deriniň we ginekologiki keselleriň, önelgesizligiň we jyns ýollarynyň bozulmalaryny bejermek üpjün edilýär. Mundan başga-da, myhmanlar üçin restoran, dükan, dermanhana, internet kafe, kitaphana, çagalar üçin oýun otaglary we sport meýdançalary bar.