Akylbek Žaparow GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşine gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine geldi

25.05.2024

Ozal habar berşimiz ýaly, Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirilýär. Oňa gatnaşmak üçin ilkinjileriň hatarynda Gyrgyz Respublikasynyň Premýer-ministri Akylbek Žaparow Aşgabada geldi diýip, «МИР 24» ýazýar.

Hormatly myhmany resmi adamlar garşy aldylar. Duşuşykda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Arkalaşygyň çäginde söwda we ykdysady hyzmatdaşlygyň 12-den gowrak meselesine garamagyna garaşylýar.