Albaniýanyň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentine hat ýollady

08.06.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna Albaniýa Respublikasynyň Prezidenti Baýram Begaýdan gutlag haty gelip gowuşdy. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Dostlukly ýurduň Baştutany iberen hatynda türkmen halkyny Albaniýa Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli gutlaýar.

Prezident Baýram Begaý Prezident Serdar Berdimuhamedowa ýüzlenmek bilen: