Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary “Turkmentel-2023” -iň çäginde Germaniýanyň kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy

09.11.2023

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Mährijemal Mämmedowa metbugat meseleleri boýunça germaniýanyň kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen çap enjamlaryny we radio ýygylyklaryny dolandyrmak üçin programma üpjünçiligini öndürmekde ýöriteleşen ýygnak geçirdi. Hususan-da, duşuşyk Aşgabatda “Turkmentel-2023” halkara forumynyň çäginde Heidelberger Drukmaschinen Eastern Europeewropa GmbH müdiri Gerhard Fişer we LS Telecom Ag Ag Georg Şöne bilen geçirildi. Duşuşygyň netijesinde taraplar telekommunikasiýa pudagynda özara peýdaly hyzmatdaşlygy ýola goýmak we hyzmatlaryň we önümleriň hilini ýokarlandyrmakda tejribe alyşmak barada ylalaşdylar. Işiň belli ugurlarynda hyzmatdaşlyk şertnamalaryna gol çekildi. “Turkmentel-2023” halkara sergisiniň we konferensiýasynyň çäginde Türkmenistanyň aragatnaşyk pudagynda wekilleri daşary ýurt kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyklary meýilleşdirilýär. Jemi 74 ýygnak bar.