Aşgabatda 5G - ykjam aragatnaşygyň indiki nesli bolan ITU okuwy başlandy

09.11.2023

Şu gün, “Turkmentel-2023” halkara forumynyň ýerinde Halkara Telekommunikasiýa Bileleşigi (ITU) tarapyndan gurnalan “Geljekgi nesil ykjam aragatnaşyk torlarynyň işe girizilmegi (5G / IMT-2020)” atly iki günlük okuw başlandy. Okuwyň maksatly diňleýjileri döwlet edaralarynyň, ylmy-gözleg merkezleriniň, pudak birleşikleriniň we uniwersitetleriniň, düzgünleşdiriji guramalaryň, telekom operatorlarynyň, gyzyklanýan guramalaryň wekilleri we bu mesele bilen gyzyklanýanlaryň hemmesi. Okuw birnäçe bölümden geçirilýär. Birinji bölümde 5G / IMT-2020 ulgamynyň mümkinçilikleri we tehnologiýalary ara alnyp maslahatlaşylýar; Halkara Telekommunikasiýa Bileleşiginiň 5G / IMT-2020 dolandyryş we standartlaşdyrmak ugrundaky işi, spektr paýlamagyň şertleri we 5G / IMT-2020 bahalary. Sessiýalarda çykyş edýänler radio aragatnaşygy we ösen tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça uly tejribä eýe hünärmenlerdir. Olaryň arasynda ITU radiokommunikasiýa býurosynyň kesgitlenen we ykjam hyzmatlar bölüminiň başlygy Karlis Bogens, “Ubiquitous Wireless LLP ” (Gazagystan) tehniki müdiri Wadim Poskakuhin, Sanly tehnologiýalary tizleşdirmek forumynyň (öňki APAC 5G forumy) başlygy Jon Deýwid Kim bar. we GSMA-da Demirgazyk-Gündogar Aziýa sebitiniň başlygy. Ertir okuw dowam eder. Halkara telekommunikasiýa bileleşiginiň indiki nesil ykjam aragatnaşyk boýunça okuw gurnaýandygyny habar berýaris.