Demir ýol ulaglary pudagynda sanly ulgam ösdürilýär

10.02.2024

“Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda Sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyna” laýyklykda we ilatyň demir ýol gatnawlaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen, “Türkmendemirýollary” agentliginiň we “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň internet sahypalary arkaly ýurdumyzyň islendik künjeginden we gije-gündiziň dowamynda elektron biletleri internet “onlaýn” satyn almak hyzmatlary doly ýola goýuldy. 2024-nji ýylyň ýanwar aýynda umumy satylan ýolagçy biletleriň 79 göterimi “onlaýn” we mobil programmasy internet ulgamy arkaly satyldy.