Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi gyş günlerinde ýangyn howpsuzlyk düzgünlerini berjaý etmegiň möhümdigini ýatladýar

18.02.2024

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Ýangyn howpsuzlyk gullugy Sms arkaly TMCELL aragatnaşyk operatorynyň müşderilerine gyş günlerinde ýangyn howpsuzlyk düzgünlerini berjaý etmegiň möhümdigini ýatladýar.

Raýatlarymyza öýlerinden ýa-da iş ýerlerinden çykmazdan ozal elektrik we gaz enjamlarynyň öçürilendigini barlamak, şeýle hem olary ulananlarynda seresaply bolmak maslahat berilýär.